Τηλεφωνική Επικοινωνία +30 2310 220732   Επικοινωνία μέσω Email info@vrochides.com
Vrochides

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Β. ΒΡΟΧΙΔΗΣ, MD, PhD, FACS, FRCSC

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ KAI ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
 
  X

Χαρακτηριστικά Περιστατικά

Ηπατεκτομή κατά στάδια με σύγχρονη του πρώτου σταδίου αριστερή ημικολεκτομή ("classic" staged hepatectomy) για αδενοκαρκίνωμα του παχέος εντέρου με πολλαπλές ηπατικές μεταστάσεις

Πρόκειται για γυναίκα ασθενή 63 ετών που, στα πλαίσια διερεύνησης άτυπων κοιλιακών ενοχλημάτων και τρανσαμινασαιμίας, διαπιστώθηκε ότι έπασχε από αποφρακτικό αδενοκαρκίνωμα του σιγμοειδούς με σύγχρονες πολλαπλές (type II) ηπατικές μεταστάσεις (εικόνες 1 & 2). Ο περαιτέρω έλεγχος σταδιοποίησης ήταν αρνητικός για εξωηπατικές μεταστάσεις. Υιοθετήθηκε η κλασσική προσέγγιση (classic approach) αντιμετώπισης της νόσου με βάση το ακόλουθο πλάνο: α) ενδοσκοπική μεταλλική ενδοπρόθεση (stent) σιγμοειδούς, β) εισαγωγική χημειοθεραπεία, γ) κολεκτομή (εικόνα 3) και εκτομή των ηπατικών τμημάτων 2 & 4a (εικόνα 4), δ) διάμεση χημειοθεραπεία, ε) δεξιά ηπατεκτομή (εικόνες 5 & 6) και στ) μετεγχειρητική χημειοθεραπεία. Η ασθενής εξακολουθεί να παραμένει ελεύθερη νόσου στις τακτικές απεικονίσεις παρακολούθησης.


εικόνα 1

εικόνα 2

εικόνα 3

εικόνα 4

εικόνα 5

εικόνα 6

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ

Associate Professor in Surgery,
Department of HPB Surgery,
University of North Carolina