Τηλεφωνική Επικοινωνία +30 2310 220732   Επικοινωνία μέσω Email info@vrochides.com
Vrochides

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Β. ΒΡΟΧΙΔΗΣ, MD, PhD, FACS, FRCSC

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ KAI ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
 
  X

Είδη Χειρουργείων - Εκτομή της Θηλής του Vater (Διαδωδεκαδακτυλική Ληκυθεκτομή)

Γενικές πληροφορίες

Η διαδωδεκαδακτυλική ληκυθεκτομή αποτελεί μία μέτριας βαρύτητας χειρουργική επέμβαση. Αφαιρείται η θηλή και η λήκυθος (εφόσον υπάρχει) του Vater, διαμέσου δωδεκαδακτυλοτομής. Επιπλέον, αφαιρείται και η χοληδόχος κύστη. Στην περίπτωση διάγνωσης in situ (και μόνο) καρκίνου, αφαιρούνται και οι συνοδοί λεμφαδένες του ηπατοδωδεκαδακτυλικού συνδέσμου και της οπισθοδωδεκαδακτυλικής/οπισθοπαγκρεατικής περιοχής.

Η άμεση μετεγχειρητική θνητότητά της είναι πολύ κοντά στο 0%. Οι συχνότερες επιπλοκές της (παγκρεατίτιδα, αιμορραγία, διαφυγή χολής, κάκωση χοληφόρων) δεν ξεπερνούν το 3%.

Ακολουθεί περιγραφή των βασικών εγχειρητικών βημάτων μιας διαδωδεκαδακτυλικής ληκυθεκτομής.

Βασικά εγχειρητικά βήματα

Βήμα 1ο:

Διενέργεια μέσης εγχειρητικής τομής (εναλλακτικά διενεργείται δεξιά υποπλεύρια τομή τύπου Kocher).

Βήμα 2o:

Τοπθέτηση κατάλληλου διαστολέα (Thompson, Omni, κτλ).

Βήμα 3ο:

Εκτεταμμένη κινητοποίηση του δωδεκαδακτύλου (χειρισμός Kocher).

Βήμα 4ο:

Χολοκυστεκτομή.

Βήμα 5ο:

Πλάγια δωδεκαδακτυλοτομή.

Βήμα 6ο:

Διεκβολή καθετήρα από τον κυστικό πόρο στη θηλή του Vater.

Βήμα 7o:

Υποβλεννογόνια έγχυση ξυλοκαϊνης με επινεφρίνη.

Βήμα 8o:

Εκτομή της θηλής και της ληκύθου του Vater με τη βοήθεια διαθερμίας – βελόνης.

Βήμα 9o:

Επισκόπηση παρασκευάσματος. Ανάλογα με τα ανατομικά στοιχεία, αποφασίζεται η ανακατασκευή των στομίων του χοληδόχου και του παγκρεατικού πόρου είτε μαζί είτε χωριστά.

Βήμα 10o:

Aνακατασκευή των στομίων του χοληδόχου και του παγκρεατικού πόρου είτε μαζί (με τη δημιουργία κοινού διαφράγματος και ενός νεοστομίου) είτε χωριστά (με τη δημιουργία δύο νεοστομίων).

Βήμα 11o:

Σύγκλιση της δωδεκαδακτυλοτομής.

Βήμα 12ο (μόνο σε καρκίνο):

Στην περίπτωση διάγνωσης in situ (και μόνο) καρκίνου, αφαιρούνται οι συνοδοί λεμφαδένες του ηπατοδωδεκαδακτυλικού συνδέσμου και της οπισθοδωδεκαδακτυλικής/οπισθοπαγκρεατικής περιοχής.

Ακολουθεί αιμόσταση. Τοποθετείται μία παραδωδεκαδακτυλική παροχέτευση. Η επέμβαση ολοκληρώνεται με σύγκλιση της εγχειρητικής τομής.

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ

Associate Professor in Surgery,
Department of HPB Surgery,
University of North Carolina