Τηλεφωνική Επικοινωνία +30 2310 220732   Επικοινωνία μέσω Email info@vrochides.com
Vrochides

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Β. ΒΡΟΧΙΔΗΣ, MD, PhD, FACS, FRCSC

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ KAI ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
 
  X

Είδη Χειρουργείων - Αριστερή Πλάγια Ηπατεκτομή

Γενικές πληροφορίες

Η αριστερή πλάγια ηπατεκτομή αποτελεί μία μέτριας βαρύτητας χειρουργική επέμβαση. Αφαιρείται το αριστερό πλάγιο τμήμα του ήπατος, το οποίο αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού όγκου του οργάνου.

Όταν εκτελείται από χειρουργούς ήπατος, η άμεση μετεγχειρητική θνητότητά της είναι πρακτικά μηδενική. Οι συχνότερες επιπλοκές της (αιμορραγία, διαφυγή χολής) δεν ξεπερνούν το 5%.

Ακολουθεί περιγραφή των βασικών εγχειρητικών βημάτων μιας αριστερής πλάγιας ηπατεκτομής.

Βασικά εγχειρητικά βήματα

Βήμα 1ο:

Διενέργεια μέσης εγχειρητικής τομής (εναλλακτικά διενεργείται αριστερή υποπλεύρια ή τομή τύπου Mercedes).

Βήμα 2o:

Τοπθέτηση κατάλληλου διαστολέα (Thompson, Omni, κτλ).

Βήμα 3ο:

Κινητοποίηση της αριστερής πλευράς του ήπατος με διατομή των αντίστοιχων συνδέσμων (δρεπανοειδής, στεφανιαίος, τρίγωνος).

Βήμα 4ο:

Διενέργεια διεγχειρητικού υπερήχου.

Βήμα 5ο:

Εξωηπατική ανεύρεση και διαίρεση της αριστερής ηπατικής αρτηρίας (προσαγωγό αγγείο).

Βήμα 6ο:

Απομάκρυνση του παρασκευάσματος. Αιμόσταση.

Η αιμόσταση πραγματοποιείται συνήθως με τη χρήση αιμοστατικών σπόγγων (ινωδογόνο, κολλαγόνο). Δεν τοποθετούνται παροχετεύσεις. Η επέμβαση ολοκληρώνεται με σύγκλιση του κοιλιακού τοιχώματος κατά στρώματα.

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ

Associate Professor in Surgery,
Department of HPB Surgery,
University of North Carolina