Τηλεφωνική Επικοινωνία +30 2310 220732   Επικοινωνία μέσω Email info@vrochides.com
Vrochides

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Β. ΒΡΟΧΙΔΗΣ, MD, PhD, FACS, FRCSC

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ KAI ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
 
  X

Είδη Χειρουργείων - Αριστερή Εκτεταμμένη Ηπατεκτομή

Γενικές πληροφορίες

Η αριστερή εκτεταμμένη ηπατεκτομή αποτελεί μία βαρειά χειρουργική επέμβαση. Αφαιρείται το αριστερό και τμήμα του δεξιού ημι-ήπατος, τα οποία αντιστοιχούν στο 70% του συνολικού όγκου του οργάνου.

Όταν εκτελείται από χειρουργούς ήπατος, η άμεση μετεγχειρητική θνητότητά της είναι μικρότερη του 2%. Οι συχνότερες επιπλοκές της (αιμορραγία, διαφυγή χολής) δεν ξεπερνούν το 10%.

Η αριστερή εκτεταμμένη ηπατεκτομή αποτελείται το συνδυασμό μιας αριστερής ηπατεκτομής με την εκτομή των τμημάτων V και VIII. Ακολουθεί περιγραφή των βασικών εγχειρητικών βημάτων μιας αριστερής εκτεταμμένης ηπατεκτομής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται η εξω-ηπατική προσέγγιση των αγγείων που τροφοδοτούν το ήπαρ με αίμα.

Βασικά εγχειρητικά βήματα

Βήμα 1ο:

Διενέργεια εγχειρητικής τομής τύπου Mercedes.

Βήμα 2o:

Τοπθέτηση κατάλληλου διαστολέα (Thompson, Omni, κτλ).

Βήμα 3ο:

Κινητοποίηση της αριστερής (κάποιες φορές και της δεξιάς) πλευράς του ήπατος με διατομή των αντίστοιχων συνδέσμων (δρεπανοειδής, στεφανιαίος, τρίγωνος).

Βήμα 4ο:

Διενέργεια διεγχειρητικού υπερήχου για καθορισμό της πορείας της δεξιάς ηπατικής φλέβας, η οποία και διατηρείται.

Βήμα 5ο:

Διάνοιξη της περιτοναϊκής επικάλυψης του ηπατοδωδεκαδακτυλικού συνδέσμου (ηπατικές πύλες). Διαίρεση του ελάσ-σονος επιπλόου. Διενέργεια χολοκυ-στεκτομής.

Βήμα 6ο:

Εξωηπατική ανεύρεση και διαίρεση της αριστερής ηπατικής αρτηρίας (προσ-αγωγό αγγείο).

Βήμα 7ο:

Εξωηπατική ανεύρεση και διατομή της αριστερής πυλαίας φλέβας (προσαγωγό αγγείο).

Βήμα 8ο:

Παρασκευή του φλεβώδους συνδέσμου από το ύψος της αριστερής πυλαίας έως το ύψος της αριστερής ηπατικής φλέβας.

Βήμα 9ο:

Εξω-ηπατική ανεύρεση και διατομή των προσαγωγών αγγείων των τμημάτων V και VIII (εκφυόμενων από το δεξιό πρόσθιο κλάδο των προσαγωγών ηπατικών αγγείων).

Βήμα 10ο:

Ανεύρεση της έκφυσης της αριστερής και της μέσης ηπατικής φλέβας (απαγωγά αγγεία).

Βήμα 11ο:

Διατομή του ηπατικού παρεγχύματος 1 cm αριστερότερα της δεξιάς ηπατικής φλέβας, συμπεριλαμβανόμενου του δεξιού πρόσθιου και του αριστερού ηπατικού πόρου.

Βήμα 12ο:

Διατομή της αριστερής και της μέσης ηπατικής φλέβας και απομάκρυνση του παρασκευάσματος.

Η αιμόσταση πραγματοποιείται συνήθως με τη χρήση αιμοστατικών σπόγγων (ινωδογόνο, κολλαγόνο). Δεν τοποθετούνται παροχετεύσεις. Η επέμβαση ολοκληρώνεται με σύγκλιση του κοιλιακού τοιχώματος κατά στρώματα.

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ

Associate Professor in Surgery,
Department of HPB Surgery,
University of North Carolina