Τηλεφωνική Επικοινωνία +30 2310 220732   Επικοινωνία μέσω Email info@vrochides.com
Vrochides

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Β. ΒΡΟΧΙΔΗΣ, MD, PhD, FACS, FRCSC

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ KAI ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
 
  X

Είδη Χειρουργείων - Λαπαροσκοπική Αριστερή Πλάγια Ηπατεκτομή

Γενικές πληροφορίες

Η λαπαροσκοπική αριστερή πλάγια ηπατεκτομή αποτελεί μία μέτριας βαρύτητας χειρουργική επέμβαση. Αφαιρείται λαπαροσκοπικά το αριστερό πλάγιο τμήμα του ήπατος, το οποίο αντιστοιχεί στο 25% του συνολικού όγκου του οργάνου.

Όταν εκτελείται από χειρουργούς ήπατος, η άμεση μετεγχειρητική θνητότητά της είναι πρακτικά μηδενική. Οι συχνότερες επιπλοκές της (αιμορραγία, διαφυγή χολής) δεν ξεπερνούν το 5%. Ο ασθενής λαμβάνει εξιτήριο την 3η μετεγχειρητική ημέρα.

Ακολουθεί περιγραφή των βασικών εγχειρητικών βημάτων μιας λαπαροσκοπικής αριστερής πλάγιας ηπατεκτομής.

Βασικά εγχειρητικά βήματα

Βήμα 1ο:

Τοποθέτηση πέντε συνολικά “εισόδων” (trocar) στις δεικνυόμενες θέσεις. Οι διακεκομένες γραμμές επισημαίνουν πιθανά σημεία εξαγωγής του παρασκευάσματος.

Βήμα 2o:

Κινητοποίηση της αριστερής πλευράς του ήπατος με διατομή των αντίστοιχων συνδέσμων (δρεπανοειδής, στεφανιαίος, τρίγωνος). Προετοιμασία για χειρισμό Pringle.

Βήμα 3ο:

Διατομή των επιφανειακών 2 cm του ηπατικού παρεγχύματος με τη χρήση ψαλιδιού υπερήχων.

Βήμα 4ο:

Διύνηση του κεντρικoύ ηπατικού παρεγχύματος με τη χρήση εξαχνωτή υπερήχων με λαπαροσκοπικό στυλεό (λαπαροσκοπικό CUSA).

Βήμα 5ο:

Ενδοπαρεγχυματική απολίνωση και διαίρεση των πυλαίων δεματίων που κατευθύνονται στο 2ο και 3ο ηπατικό τμήμα με τη χρήση λαπαροσκοπικού αυτόματου αγγειακού κοπτοράπτη.

Βήμα 6ο:

Ενδοπαρεγχυματική απολίνωση και διαίρεση της αριστερής ηπατικής φλέβας με τη χρήση λαπαροσκοπικού αυτόματου αγγειακού κοπτοράπτη.

Βήμα 7ο:

Απομάκρυνση, μέσω υπερηβικής τομής, του χειρουργικού παρασκευάσματος με τη χρήση ειδικού σάκου.

Η αιμόσταση πραγματοποιείται συνήθως χωρίς τη χρήση αιμοστατικών σπόγγων (ινωδογόνο, κολλαγόνο). Δεν τοποθετούνται παροχετεύσεις. Η επέμβαση ολοκληρώνεται με σύγκλιση των σημείων εισόδου των trocar.

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ

Associate Professor in Surgery,
Department of HPB Surgery,
University of North Carolina