Τηλεφωνική Επικοινωνία +30 2310 220732   Επικοινωνία μέσω Email info@vrochides.com
Vrochides

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Β. ΒΡΟΧΙΔΗΣ, MD, PhD, FACS, FRCSC

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ KAI ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
 
  X

Είδη Χειρουργείων - Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή (SILS)

Γενικές πληροφορίες

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή αποτελεί μία ελαφρά χειρουργική επέμβαση. Αφαιρείται η χοληδόχος κύστη (ενίοτε διενεργείται και διεγχειρητική χολαγγειογραφία) με τη χρήση κάμερας και ειδικών λαπαροσκοπικών εργαλείων.

Η άμεση μετεγχειρητική θνητότητά της είναι πολύ κοντά στο 0%. Οι συχνότερες επιπλοκές της (αιμορραγία, διαφυγή χολής, κάκωση χοληφόρων) δεν ξεπερνούν το 1%. Το ποσοστό μετατροπής της σε ανοικτή χολοκυστεκτομή ανέρχεται σε 5%.

Όταν διενεργείται με τη μέθοδο μονήρους χειρουργικής τομής (Single Incision Laparoscopic Surgery, SILS), οδηγεί σε βελτιωμένο κοσμητικό αποτέλεσμα.

Ακολουθεί περιγραφή των βασικών εγχειρητικών βημάτων μιας λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής με τη μέθοδο SILS. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πραγματοποιείται διεγχειρητική χολαγγειογραφία.

Βασικά εγχειρητικά βήματα

Βήμα 1ο:

Διενέργεια διομφάλιας δερματικής τομής μεγέθους 2,5 cm.

Βήμα 2o:

Τοποθέτηση “εισόδου” (trocar) πολλαπλών εργαλείων. Είσοδος της κάμερας (5 mm, 30o). Δημιουργία πνευμοπεριτοναίου.

Βήμα 3o:

Εισαγωγή των ειδικών αρθρωτών χειρουργικών εργαλείων από το ομφαλικό trocar μονήρους χειρουργικής τομής.

Βήμα 4ο:

Διάνοιξη (πρόσθια και οπίσθια) της περιτοναϊκής ανάκαμψης που καλύπτει το θύλακο του Hartmann.

Βήμα 5ο:

Δεξιά πλάγια έλξη του θυλάκου του Ηartmann με λαβίδα σύλληψης. Αποκάλυψη του τριγώνου του Callot.

Βήμα 6ο:

Αναγνώριση, παρασκευή και διατομή (με χρήση clips) του κυστικού πόρου και της κυστικής αρτηρίας.

Βήμα 7ο:

Ηπατική αποκόλληση της χοληδόχου κύστης με τη χρήση διαθερμίας τύπου “hook”.

Βήμα 8o:

Απομάκρυνση της χοληδόχου κύστης διαμέσου του ομφαλικού trocar. Αιμόσταση. Απομάκρυνση του ομφαλικού trocar.

Δεν τοποθετούνται παροχετεύσεις. Η επέμβαση ολοκληρώνεται με σύγκλιση της διομφάλιας τομής.

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ

Associate Professor in Surgery,
Department of HPB Surgery,
University of North Carolina