Τηλεφωνική Επικοινωνία +30 2310 220732   Επικοινωνία μέσω Email info@vrochides.com
Vrochides

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Β. ΒΡΟΧΙΔΗΣ, MD, PhD, FACS, FRCSC

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ KAI ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
 
  X

Είδη Χειρουργείων - Λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή (κλασική)

Γενικές πληροφορίες

Η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή αποτελεί μία ελαφρά χειρουργική επέμβαση. Αφαιρείται η χοληδόχος κύστη (ενίοτε διενεργείται και διεγχειρητική χολαγγειογραφία) με τη χρήση κάμερας και τεσσάρων τομών μικρότερων του ενός εκατοστού.

Η άμεση μετεγχειρητική θνητότητά της είναι πολύ κοντά στο 0%. Οι συχνότερες επιπλοκές της (αιμορραγία, διαφυγή χολής, κάκωση χοληφόρων) δεν ξεπερνούν το 1%. Το ποσοστό μετατροπή της σε ανοικτή χολοκυστεκτομή ανέρχεται σε 5%.

Ακολουθεί περιγραφή των βασικών εγχειρητικών βημάτων μιας λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πραγματοποιείται διεγχειρητική χολαγγειογραφία.

Βασικά εγχειρητικά βήματα

Βήμα 1ο:

Τοποθέτηση τεσσάρων εγχειρητικών “εισόδων” (trocar). Είσοδος της κάμερας (10mm, 30o) από το ομφαλικό trocar.

Βήμα 2o:

Κεφαλική έλξη του πυθμένα της χοληδόχου κύστης με λαβίδα σύλληψης από το κάτω υποπλεύριο trocar.

Βήμα 3ο:

Διάνοιξη (πρόσθια και οπίσθια) της περιτοναϊκής ανάκαμψης που καλύπτει το θύλακο του Hartmann.

Βήμα 4ο:

Δεξιά πλάγια έλξη του θυλάκου του Ηartmann με λαβίδα σύλληψης από το άνω υποπλεύριο trocar. Αποκάλυψη του τριγώνου του Callot.

Βήμα 5ο:

Αναγνώριση, παρασκευή και διατομή (με χρήση clips) του κυστικού πόρου και της κυστικής αρτηρίας.

Βήμα 6ο:

Ηπατική αποκόλληση της χοληδόχου κύστης με τη χρήση διαθερμίας τύπου “hook” διαμέσου του επιγαστρικού trocar.

Βήμα 7o:

Απομάκρυνση της χοληδόχου κύστης διαμέσου του ομφαλικού trocar. Αιμόσταση. Απομάκρυνση όλων των trocar.

Δεν τοποθετούνται παροχετεύσεις. Η επέμβαση ολοκληρώνεται με σύγκλιση των τεσσάρων εγχειρητικών μικροτομών.

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ

Associate Professor in Surgery,
Department of HPB Surgery,
University of North Carolina