Τηλεφωνική Επικοινωνία +30 2310 220732   Επικοινωνία μέσω Email info@vrochides.com
Vrochides

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Β. ΒΡΟΧΙΔΗΣ, MD, PhD, FACS, FRCSC

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ KAI ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
 
  X

Είδη Χειρουργείων - Δεξιά Εκτεταμμένη Ηπατεκτομή

Γενικές πληροφορίες

Η δεξιά εκτεταμμένη ηπατεκτομή αποτελεί μία βαρειά χειρουργική επέμβαση. Αφαιρείται το δεξιό τμήμα του ήπατος, το οποίο αντιστοιχεί στο 75% του συνολικού όγκου του οργάνου.

Όταν εκτελείται από χειρουργούς ήπατος, η άμεση μετεγχειρητική θνητότητά της είναι μικρότερη του 2%. Οι συχνότερες επιπλοκές της (αιμορραγία, διαφυγή χολής) δεν ξεπερνούν το 10%.

Η δεξιά εκτεταμμένη ηπατεκτομή αποτελείται το συνδυασμό μιας δεξιάς ηπατεκτομής με την εκτομή του τμήματος IV. Ακολουθεί περιγραφή των βασικών εγχειρητικών βημάτων μιας δεξιάς εκτεταμμένης ηπατεκτομής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται η εξω-ηπατική προσέγγιση των αγγείων που τροφοδοτούν το ήπαρ με αίμα.

Βασικά εγχειρητικά βήματα

Βήμα 1ο:

Διενέργεια εγχειρητικής τομής τύπου Mercedes.

Βήμα 2o:

Τοπθέτηση κατάλληλου διαστολέα (Thompson, Omni, κτλ).

Βήμα 3ο:

Κινητοποίηση της δεξιάς πλευράς του ήπατος με διατομή των αντίστοιχων συνδέσμων (δρεπανοειδής, στεφανιαίος, τρίγωνος).

Βήμα 4ο:

Διατομή των βραχέων ηπατικών φλεβών.

Βήμα 5ο:

Παρασκευή και περιβρογχισμός της δεξιάς ηπατικής φλέβας.

Βήμα 6ο:

Διενέργεια διεγχειρητικού υπερήχου.

Βήμα 7o:

Διενέργεια χολοκυστεκτομής. Εξω-ηπατική ανεύρεση και διατομή των προσαγωγών αγγείων της δεξιάς πλευράς του ήπατος (ΔΕ ηπατική αρτηρία, ΔΕ πυλαία φλέβα).

Βήμα 8o:

Διατομή του απαγωγού αγγείου της δεξιάς πλευράς του ήπατος (ΔΕ ηπατική φλέβα).

Βήμα 9o:

Διατομή του ηπατικού παρεγχύματος, συμπεριλαμβανομένου και του ΔΕ ηπατικού χοληδόχου πόρου.

Βήμα 10o:

Εξω-ηπατική ανεύρεση και διατομή των προσαγωγών αγγείων του τμήματος IV(εκφυόμενων από την αριστερή ηπατική αρτηρία και από την αριστερή πυλαία φλέβα).

Βήμα 11o:

Διατομή του απαγωγού αγγείου του τμήματος IV (ΜΕ ηπατική φλέβα).

Βήμα 12o:

Διατομή του ηπατικού παρεγχύματος, συμπεριλαμβανομένου και του ηπατικού χοληδόχου πόρου του τμήματος IV.

Βήμα 13o:

Ανάρτηση των τμημάτων ΙΙ και ΙΙΙ. Αιμόσταση. Η αιμόσταση πραγματοποιείται συνήθως με τη χρήση αιμοστατικών σπόγγων (ινωδογόνο, κολλαγόνο). Δεν τοποθετούνται παροχετεύσεις. Η επέμβαση ολοκληρώνεται με σύγκλιση του κοιλιακού τοιχώματος κατά στρώματα.

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ

Associate Professor in Surgery,
Department of HPB Surgery,
University of North Carolina