Τηλεφωνική Επικοινωνία +30 2310 220732   Επικοινωνία μέσω Email info@vrochides.com
Vrochides

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Β. ΒΡΟΧΙΔΗΣ, MD, PhD, FACS, FRCSC

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ KAI ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
 
  X

Είδη Χειρουργείων - Ουραία Παγκρεατεκτομή

Γενικές πληροφορίες

Η ουραία παγκρεατεκτομή αποτελεί μία χειρουργική επέμβαση μέσης βαρύτητας. Αφαιρείται το σώμα και η ουρά του παγκρέατος, καθώς και στις περισσότερες των περιπτώσεων και ο σπλήνας (απεικονίζεται με ιώδες χρώμα) .

Όταν εκτελείται από χειρουργούς παγκρέατος, η άμεση μετεγχειρητική θνητότητά της είναι μικρότερη του 1%. Οι συχνότερες άμεσες επιπλοκές της (διαφυγή παγκρεατικών χυμών, αιμορραγία, παγκρεατίτιδα) ανέρχονται στο 5%. Οι απώτερες επιπλοκές της (διάρροιες, άτυπα γαστρενετερικά ενοχλήματα) φτάνουν στο 5%.

Ακολουθεί περιγραφή των βασικών εγχειρητικών βημάτων μιας ουραίας παγκρεατεκτομής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση διενεργείται και σπληνεκτομή.

Βασικά εγχειρητικά βήματα

Βήμα 1ο:

Διενέργεια μέσης εγχειρητικής τομής (εναλλακτικά διενεργείται αριστερή υποπλεύρια ή τομή τύπου Mercedes).

Βήμα 2o:

Τοπθέτηση κατάλληλου διαστολέα (Thompson, Omni, κτλ).

Βήμα 3ο:

Είσοδος στον ελάσσονα επιπλοϊκό θύλακο “από κάτω” (διατομή του μείζονος επιπλόου κατά μήκος του μείζονος τόξου του στομάχου). Διατομή όλων των βραχέων γαστρικών αγγείων. Ανεύρεση και διαίρεση της σπληνικής αρτηρίας στο σημείο έκφυσής της από τον τρίποδα του Haller.

Βήμα 4ο:

Παρασκευή του άνω παγκρεατικού χείλους με τη χρήση διαθερμίας. Παρασκευή του κάτω παγκρεατικού χείλους με τη χρήση διαθερμίας και ύστερα από διαίρεση της κάτω μεσεντερίου φλέβας. Διαίρεση με τη σειρά του σπληνοκολικού, των σπληνονεφρικών και του σπληνο-διαφραγματικού συνδέσμου. Μέση και άνω σπληνική έλξη. Παρασκευή του οπίσθιου παγκρεατικού τοιχώματος.

Βήμα 5ο:

Διαίρεση της σπληνικής φλέβας κοντά στο σημείο εκβολής της στην πυλαία.

Βήμα 6ο:

Τοποθέτηση αιμοστατικών ραφών στο άνω και κάτω παγκρεατικό χείλος, εκατέρωθεν του σημείου διατομής του οργάνου. Διενέργεια παγκρεατικής διατομής.

Βήμα 7o:

Απομάκρυνση του παρασκευάσματος. Αιμόσταση. Ενίσχυση του κολοβώμα-τος με τη χρήση ραφών.

Τέλος, το παγκρεατικό κολόβωμα ενισχύεται και με πολυμεριζόμενο μη-βιολογικό υλικό. Τοποθετείται μία παροχέτευση. Επανελέγχεται η αιμόσταση. Ακολουθεί σύγκλιση κατά στρώματα.

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ

Associate Professor in Surgery,
Department of HPB Surgery,
University of North Carolina