Τηλεφωνική Επικοινωνία +30 2310 220732   Επικοινωνία μέσω Email info@vrochides.com
Vrochides

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Β. ΒΡΟΧΙΔΗΣ, MD, PhD, FACS, FRCSC

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ KAI ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
 
  X

Είδη Χειρουργείων - Ηπατικονηστιδοστομία

Γενικές πληροφορίες

Η ηπατικονηστιδοστομία συνήθως αποτελεί χειρουργικό χρόνο μίας μεγαλύτερης επέμβασης (π.χ. δεξιά εκτεταμμένη ηπατεκτομή για ΙΙΙΑ Klatskin, αριστερή ηπατεκτομή για IIIB Klatskin, Whipple’s, διπλή παρηγορική παράκαμψη για μη εξαιρέσιμο παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα, κ.ά.) και σπανιότερα αποτελεί αυτόνομη χειρουργική επέμβαση (π.χ. αποκατάσταση χοληφόρου δένδρου ύστερα από τραύμα ή από εκτομή χοληφόρου κύστης, παροχέτευση του χοληφόρου δένδρου για μη εξαιρέσιμη κακοήθεια ή για μη άλλως αντιμετωπίσιμη καλοήθεια, κ.ά.)

Η ηπατικονηστιδοστομία μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη βοήθεια έλικας Roux (μήκους, ανάλογα με την περίσταση, 40 cm έως 70 cm) είτε με τη χρήση αγκύλης (loop) νήστιδας. Μπορεί να είναι εμπροσθοκολική (προτιμότερη σε περιπτώσεις καρκίνου) ή οπισθοκολική.

Η ηπατικονηστιδοστομία πραγματοποιείται με τη χρήση ραμμάτων βραδείας απορρόφησης (5/0) με συνεχείς ή με διακεκομμένες ραφές, ανάλογα με την περίσταση.

Οι συχνότερες επιπλοκές της είναι η διαφυγή χολής (άμεση) και η στένωση (απώτερη) και δεν ξεπερνούν το 10%, όταν διενεργείται από εξειδικευμένους χειρουργούς.

Ακολουθεί η περιγραφή κάποιων από τις περιπτώσεις διενέργειας ηπατικονηστιδοστομίας.

Περιπτώσεις διενέργειας ηπατικονηστιδοστομίας

1η περίπτωση:

Αποκατάσταση συνέχειας χοληφόρου δένδρου ύστερα από δεξιά ηπατεκτομή για χολαγγειοκαρκίνωμα τύπου Klatskin IIIA.

2η περίπτωση:

Αποκατάσταση συνέχειας χοληφόρου δένδρου ύστερα από αριστερή ηπατεκτομή για χολαγγειοκαρκίνωμα τύπου Klatskin IIIΒ.

3η περίπτωση:

Αποκατάσταση συνέχειας χοληφόρου δένδρου ύστερα από Whipple’s.

4η περίπτωση:

Αποκατάσταση συνέχειας χοληφόρου δένδρου ύστερα από εκτομή χοληφόρου κύστης τύπου Ι.

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ

Associate Professor in Surgery,
Department of HPB Surgery,
University of North Carolina