Τηλεφωνική Επικοινωνία +30 2310 220732   Επικοινωνία μέσω Email info@vrochides.com
Vrochides

ΔΙΟΝΥΣΗΣ Β. ΒΡΟΧΙΔΗΣ, MD, PhD, FACS, FRCSC

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ KAI ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
 
  X

Είδη Χειρουργείων - Πυλαίο-κοιλική Παράκαμψη Τύπου Η

Γενικές πληροφορίες

Η πυλαιο-κοιλική παράκαμψη τύπου ‘Η’ αποτελεί μία μέτριας βαρύτητας χειρουργική επέμβαση, που όμως πραγματοποιείται σε ένα βαρέως πάσχοντα (κιρρωτικό) ασθενή. Πραγματοποιείται “αποσυμφόρηση” του ήπατος με μερική διοχέτευση του αίματος από την πυλαία φλέβα (σπλαγχνική κυκλοφορία) προς την κάτω κοίλη φλέβα (συστηματική κυκλοφορία).

Όταν εκτελείται από χειρουργούς ήπατος, η άμεση μετεγχειρητική θνητότητά της είναι μικρότερη του 5%. Οι συχνότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές της (αιμορραγία, ηπατική εγκεφαλοπάθεια, ηπατική ανεπάρκεια, άμεση θρόμβωση) πλησιάζουν στο 20%.

Ακολουθεί περιγραφή των βασικών εγχειρητικών βημάτων μιας πυλαιο-κοιλικής παράκαμψης τύπου ‘Η’.

Περιπτώσεις διενέργειας ηπατικονηστιδοστομίας

Βήμα 1ο:

Διενέγεια εγχειρητικής τομής τύπου εκτεταμμένης Kocher με επέκταση στη μέση γραμμή.

Βήμα 2ο:

Τοπθέτηση κατάλληλου διαστολέα (Thompson, Omni, κτλ).

Βήμα 3ο:

Πραγματοποίηση χειρισμού Kocher (περιορισμένου) με αποκάλυψη 5 cm της υφηπατικής κάτω κοίλης φλέβας.

Βήμα 4ο:

Αριστερή και κεφαλική έλξη της χοληδόχου κύστης και του χοληδόχου πόρου. Αποκάλυψη της πλαγιοπίσθιας επιφάνειας της πυλαίας φλέβας.

Βήμα 5ο:

Χρήση μοσχεύματος PTFE 8 mm, ενισχυμένου με δακτυλίους, μήκους 3 cm. Αναστόμωση του μοσχεύματος με την υφηπατική κάτω κοίλη φλέβα.

Βήμα 6ο:

Έλεγχος της αναστόμωσης της υφηπατικής κάτω κοίλης φλέβας.

Βήμα 7ο:

Αναστόμωση του μοσχεύματος με την πυλαία φλέβα.

Βήμα 8ο:

Αιμόσταση.

Η επέμβαση ολοκληρώνεται με μέτρηση της βαθμίδωσης πίεσης μεταξύ της πυλαίας και της κάτω κοίλης φλέβας, η οποία θα πρέπει να είναι είτε < 50% της αρχικής είτε ≤ 12 mmHg. Δεν τοποθετούνται παροχετεύσεις. Η επέμβαση ολοκληρώνεται με σύγκλιση του κοιλιακού τοιχώματος κατά στρώματα.

Δρ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΒΡΟΧΙΔΗΣ

Associate Professor in Surgery,
Department of HPB Surgery,
University of North Carolina